egzam

 Egzamin ósnoklasisty

dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

synergia

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

paragrafy 

 RODO

Opublikowano: poniedziałek, 27, maj 2019 P. Kulka


REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO „LUBIMY POEZJĘ”


1. Nazwa konkursu: „Lubimy poezję”.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas III – VII.

Uczniowie będą rywalizować w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy III – IV oraz klasy V – VII

2. Cele konkursu:

* popularyzowanie twórczości polskich poetów,
* rozwijanie zdolności recytatorskich,
*  zainteresowanie uczniów poezją,
*  zachęcanie do występów publicznych,
*  prezentacja umiejętności uczniów,
*  uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3.  Zasady uczestnictwa:

*  konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III-VII,
*  konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego polskiego poety
*  prezentacja nie powinna być dłuższa niż 4 minuty
*  zgłoszenia do konkursu należy kierować do biblioteki szkolnej do dnia  31 majaPrzebieg konkursu:

 

4. Konkurs odbędzie się 3 czerwca o godzinie 12:30 w bibliotece szkolnej.

5. Kryteria oceny

Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
*  dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
*  interpretacja tekstu,
*  kultura słowa,
*  ogólny wyraz artystyczny

Odsłony: 84